Pages

October 2, 2009

kitap kopyalirun

October 1, 2009

"nedir niçin nasıl"


[bu kısmı benim suçum değil, bunu onlar yazmış, 22 ocak 2007:]

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
NEDİR? NİÇİN? NASIL?
İki ve Üç Boyutlu Görsel Anlatım Yarışması
Genel Açıklama
Yarışma, İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü ve Mimarlık Fakültesi Dekanlığı işbirliğiyle açılan bir yarışmadır.
Yarışmanın Konusu “Katma değeri yüksek ürünler ortaya çıkarmak amacıyla yenilikçi ve yaratıcı bireylerle ileri bir bilgi toplumu düzeyine ulaşmak, öğrenmeye her aşamada açık, sorgulayıcı bireyler yetiştirmekten geçmektedir. Böyle bir eğitimin sadece dar kalıplar içerisinde ve dört duvar arasında yapılmasının mümkün olmadığı açıktır. Bilgi üreten, bilgi geliştiren, araştırmacı yetiştirmenin en önemli kapılarından biri olan İstanbul Teknik Üniversitesi’nde toplumun her kesimi ile olabildiğince bütünleşebilmek amacıyla, toplumla arkadaş olmak, bu çok önemli kurumda yapılanları topluma tanıtmak, özellikle genç yaşta İstanbul Teknik Üniversitesi’ne olan ilgiyi yoğunlaştırmak ve gülerek, eğlenerek, gezerek, bilgi ve görgü aktarımına destek vermek için düşünülen bir dizi önlemin başında İstanbul Teknik Üniversitesi’nin Bilim ve Toplum Parkları projesi gelmektedir. Doğa ve Bilim Tarihi, Madencilik, Havacılık, Deprem, Doğa ve Çevre Bilim Toplum Parkları ile toplumu buluşturmanın hazırlıkları hızla sürmektedir. İstanbul Teknik Üniversitesinin Ayazağa Metro Durağı ile tüm İstanbul’a yakınlaşmış olan Ayazağa Yerleşkesi bu amaçlara yönelik olmak üzere yeniden tasarlanmıştır. Çoğunluğu bu yerleşkede bulunacak olan Bilim ve Toplum Parkları’nda kullanılmak üzere, sorgulayıcı ve buna dayanarak bağnazlıktan uzak, gençlerin ilgisini çekecek iki veya üç boyutlu simgesel tasarımlara gereksinim vardır. Bu yarışma, bu gereksinimi karşılamaya yönelik olarak düzenlenmiştir. Bu amaçla sorulan üç soru “Nedir? Niçin? Nasıl?” dır.
Gelin, bunu düşüncelerimizi yansıtacak biçimde oluşturalım.”
Prof. Dr. H. Faruk KARADOĞAN
İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü

Yarışma, sorgulayıcı bir mantık yapısını oluşturmaya yönelik olmak üzere “NEDİR ? NİÇİN ? NASIL ?” soruları ile çağrışım geliştirecek, temelde ilk görüldüğü anda “NEDİR? NİÇİN? NASIL?” sorularının zihinde belirmesine olanak sağlayacak, bu sayede kişide bilimsel ve sanatsal merakı uyandıracak ve beraberinde yenilikçilik ve yaratıcılık güdülerini harekete geçirecek, üniversitenin yüklendiği işlevle koşut olarak bilgi üretiminin bütün yönlerini içerecek kapsamda imgesel anlamla yüklü, İ.T.Ü. yerleşkelerindeki iç ve dış mekanlarda kullanılacak, İ.T.Ü.’nün bilimsel, sanatsal ve teknik yönünü anımsatacak, iki ve / veya üç boyutlu tasarımlar elde etmeyi amaçlamaktadır.
[aşağdakileri ise ocak-mart 007 arasında ben yazmışım:]
22 01 007
ne nedir niçin!!! yarışması, bir nesne/afiş sorgulayıcı güdüleri dürtükleyebilir mi!?
_grafiti. slogan: imam-cemaat ilişkilerine eleştirel bir bakıştır/okumadır! (pısst, kapoff!!!) fikir: hoca isimlerinden rektörlük tabelasına kadar grafiti (kalıp-sprey) ile yazılmış.. sahne1: rektörün imzası, ya da kapıdaki ismi grafitici imzası! sahne2: prestijli bir mekanın tabelası duvara grafiti ile yazılmış.
_ölüm ve din sorgulanabilir: sonsuza kadar gideceğiz. burlarda olmayacağız.
_TAZ üretecek bir işaretlemeye dönüşebilir.
29 01 007
_hepimiz anarşistiz (ulan!), vicdani retçiyiz (sabahlara kadar), hepimiz kopuğuz, hepimiz bombayız (dikkat!)
_eski küçük yazılamalar da gündeme getirilebilir.
14 03 007
_luftwaffe fontlarından hareketle: spesifik bir yere, bir kuruluşa, sürece ait fontları kullanarak zor okunur göndermeler yapılabilir.
197
itü TAZ
prof. dr. gür dubur
prof. dr. hakim bey

itü misyonu:
son bürokratı son kapitalistin bağırsaklarıyla asmak
kaldırım taşlarının altına kumsal saklamak.

[bu üç resmi bir a3'te teslim ettimdi.] [peh! maslak'ın gri ve tatsız atmosferi..] [bazen bu yarışmalardan bir ödül falan beklediğim bile oluyor, geçmişte kazandığım olmuştu.. ama işin içine rektör-dekan-kurum girince asistan efendiler daha bir memur kesiliyorlar. ya da zaten rektör beyler gibi düşünüyorlar...] [bir yarışmada da ben jüriydim. çok enteresan bir iş vardı. iyiydi ya.. tam puanımı ona verdim. ama bir mansiyon bile aldıramamıştım, bunların kafası nerde efenim? bunlar iyi mi?...]

bonus!